Collectif Xedebat kolektiboa

Objectif général / HELBURU OROKORRA

Créer une communauté d’acteurs territoriaux pour agir positivement sur la transition écologique, énergétique et sociale en Pays Basque.

Lurraldeko egileren komunitate bat sortzea trantsizio ekologiko, energetiko eta soziala bultzatzeko Euskal Herrian.

Objectifs opérationnels / Helburu baliagarriak

Amener les organisations participantes à plus d’interactions, à plus d’intercoopération entre elles pour optimiser leurs actions et les résultats obtenus vers la transition écologique, énergétique et sociale en Pays Basque,

Faire connaître les acteurs et actrices, renforcer leur nombre,

Diffuser les initiatives pour la transition écologique, énergétique et sociale en Pays Basque vers l’ensemble des citoyens et des acteurs territoriaux,

Mobiliser les citoyens et les acteurs territoriaux autour de ces initiatives,

Inciter les citoyens à contribuer au financement participatif de ces initiatives.

Parte hartzaileak diren erakundeen elkarrekintzak eta elkarlankidetza garaitzea, Euskal Herriko trantsizio ekologiko, energetiko eta sozialari buruzko ekintzak eta emaitzak hobetzeko,

Egileak ezagutaraztea, haien kopurua indartu,

Euskal Herriko trantsizio ekologiko, energetiko eta sozialaren aldeko ekimenak herritar eta lurraldeko egile guziei zabaltzea,

Herritarrak eta lurraldeko egileak biltzea ekimen horien inguruan,

Herritarrak bultzatzea ekimen horien finantza partizipatiboan parte hartzera.

Moyens mis en œuvre / Plantan emanik bideak

Organisation de réunions d’information à l’échelle d’un quartier, d’un village, d’un canton,

Promotion de l’initiative Xedebat dans les manifestations/les événements du Pays Basque,

Fonctionnement de l’outil de financement participatif https://xedebat.jadopteunprojet.com

Présence de la communauté Xedebat sur la Toile : site Internet https://xedebat.eus ; réseaux sociaux.

Auzo, herri, edo kantonamendu mailako informazio bilkuren antolatzea,

Xedebat ekimenaren sustatzea Euskal Herriko manifestaldietan/gertakarietan,

https://xedebat.jadopteunprojet.com finantza partizipatibo tresnaren funtzionamendua

Xedebat komunitatearen izatea Interneten: https://xedebat.eus webgunea; sare sozialak.